KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

WYKAZ DNI WOLNYCH OD ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

HARMONOGRAM IMPREZ I UROCZYSTOŚCI, HARMONOGRAM WYCIECZEK oraz KALENDARZ KONKURSÓW.

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ.

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI.

TERMINARZ WEWNĘTRZNYCH SPRAWDZIANÓW WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW.

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI.

HARMONOGRAM KLASOWYCH SPOTKAŃ RODZICÓW, UCZNIÓW I NAUCZYCIELI.

...::: Powrót do Strony Głównej :::...