PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI
Imię i nazwisko Stanowisko Foto
Sylwia Średzińska
referent, pracownik sekretariatu
Ewa Skwarska woźna

Jarosław Załęcki

konserwator, palacz c. o.
Wioleta Jakubowska pomoc kuchenna
Bożena Wołoszuk sprzątaczka

Milena Skwarska

pomoc nauczyciela w oddziale przedszkolnym  

...

palacz c. o. (od listopada do kwietnia)  
Strona główna