AKTY PRAWNE, DOKUMENTY SZKOŁY I WIELE INNYCH
PRZYDATNYCH INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RĄCZKACH

..:: Statut Szkoły ::..
..:: Koncepcja pracy Szkoły na lata 2012-2017::..
..:: Zestaw szkolnych programów nauczania ::..
..:: Regulamin Rady Rodziców ::..
..:: Szkolny program wychowawczy ::..
..:: Szkolny program profilaktyki ::..
... RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ ...
..:: Regulamin Samorządu Uczniowskiego ::..
..:: Kodeks ucznia ::..

>> Powrót do Strony głównej <<