PONIŻEJ WYKAZ LINKÓW DO STRON ORGNIZACJI, KLUBÓW I INNYCH FORM DZIAŁALNOŚCI POZALEKCYJNEJ, JAKIE DZIAŁAŁY LUB DZIAŁAJĄ:
Klub fotograficzny FLESZ
Szkolny Klub Integracji Europejskiej
Szkolna Kasa Oszczędności
Uczniowski Klub Sportowy "Promyk"
Klub Miłośników Historii i Kultury Warmii i Mazur
Klub Miłośników Roweru "KoMaR"
Klub Webmasterów
Ekozespoły
Strona główna