KADRA PEDAGOGICZNA rok szkolny 2016/2017
Imię i nazwisko Nauczane przedmioty, zajęcia dodatkowe Foto
mgr Marek Skwarski

dyrektor szkoły,
religia w klasach 5 i 6, zajęcia komputerowe w klasie 6

mgr Katarzyna Zdunek

edukacja przedszkolna w oddziale przedszkolnym 3 i 4-latków, zajęcia informatyczne w klasach 1-5, świetlica szkolna

mgr Joanna Kawecka edukacja wczesnoszkolna w klasie 3, świetlica szkolna

mgr Anna Typiak

edukacja wczesnoszkolna w klasie 2, wychowanie do życia w rodzinie w klasach
5 i 6, terapia pedagogiczna

mgr Anna Sobotka

edukacja przedszkolna w odziale przedszkolnym 5 i 6 latków

mgr Iwona Ciołek

edukacja wczesnoszkolna w klasie 1,
logopedia,
opiekun Szkolnej Kasy Oszczędności,
lider WDN,

mgr Justyna Uss

matematyka, zajęcia rewalidacyjne, świetlica szkolna

mgr Danuta Bartkowska

wychowanie fizyczne, plastyka i muzyka w klasach 4- 6, trener UKS "Promyk", wychowawstwo w klasie 6

mgr Ryszard Orszulak
(Kliknij w nazwisko - wejdziesz do serwisu)

język polski w klasach 4 -6, historia w klasach 4-6, wychowawstwo w klasie 5, świetlica szkolna

mgr Damian Wierzchowski

język mniejszości narodowej - niemiecki w klasach 1 - 6,
świetlica szkolna,

lic. Kamil Sienkiewicz

język angielski w klasach 0 - 6,
zajęcia techniczne w klasach 4 - 6
opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Marzena Jeżewska

przyroda w klasach 4 - 6,
pedagog szkolny, opiekun SK PCK,
biblioteka szkolna, wychowawstwo w klasie 4

ks. Dariusz Leśniak religia w klasach 0 - 4
Strona główna