SKŁAD RADY RODZICÓW

w roku szkolnym 2015/2016

Prezydium Rady:

Przewodnicząca - Halina Jabłońska;

Sekretarz - Ilona Dzięgo;

Skarbnik - Honorata Chalińska.

Pozostali członkowie:

Krystyna Dzierzęcka
Kamila Zwierzchowska
Grzegorz Geszczyński
Jolanta Pyszko

... ::: Powrót do strony rodziców ::: ...