RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

...powrót do strony "Uczniowie"...

Wiktoria Wołoszuk [kl. 6]

Oskar Wiśniewski [kl. 6]
...:: przewodnicząca Rady SU ::... ...:: wiceprzewodniczący Rady SU ::...

Amelia Wiśniewska [kl. 5]

Julia Piórkowska [kl. 5]
...:: sekretarz Rady SU ::... ...:: skarbnik Rady SU ::...

POZOSTALI CZŁONKOWIE RADY:
Maja Geszczyńska (kl. 4)
Daria Skoniecka (kl. 5)
Miłosz Jakubowski (kl. 5)
Natalia Kosiorek (kl. 6)
Kamil Godlewski (kl. 6)
Alicja Piórkowska (kl. 4)
KAMIL OŁDZIEJ - opiekun