Szkolna Kasa Oszczędności

POLECAM DO OBEJRZENIA KRONIKI DZIAŁALNOŚCI SKO W NASZEJ SZKOLE
- Kronika z 2004 roku,
- Kronika z 2005 roku,
- Kronika 2006/2017,
- Kronika 2007/2008,
- Kronika 2008/2009,
- Kronika 2011/2012.

Powstanie i rozwój SKO w Polsce datowane jest na przełom lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Ideą ich powołania była nauka dzieci i młodzieży oszczędnego gospodarowania pieniędzmi. W naszej szkole SKO działa już od lat 80-tych ubiegłego stulecia. Dzieci chętnie gromadziły i gromadzą oszczędności na książeczkach SKO. Nauczyciel - opiekun Kasy popularyzuje działalność. W chwili obecnej na terenie naszego województwa działa ok. 420 SKO zrzeszających ponad 26 tys. uczniów. Celem SKO jest wyrabianie u uczniów:
- nawyku świadomego oszczędzania,
- wyzwalanie inicjatywy i pomysłowości w samodzielnym wypracowywaniu dochodów (podczas zabaw szkolnych organizujemy bufety, pieczemy gofry, smażymy frytki, podczas obchodów pierwszego dnia wiosny organizujemy loterie fantową).


W ramach popularyzacji wśród dzieci wiedzy ekonomicznej organizujemy konkursy plastyczne, rozrywki umysłowe zamieszczane na łamach gazety szkolnej "Nasze Echo", przedstawienia teatralne itp. Ponadto jesteśmy organizatorami i współorganizatorami akcji charytatywnych (m.in.: "Pomóżmy Tomkowi", "Zbiórka darów na rzecz GOPS w Kozłowie", Fundacji "Serce", Domu Dziecka w Olsztynku, na rzecz fundacji WOŚP. Największym sukcesem osiągniętym przez SKO jest zdobycie dwukrotnie wyróżnień w ogólnopolskim konkursie "Dziś oszczędzam w SKO - jutro w PKO" na szczeblu regionalnym w 1997r. i 2003r. Ponadto podczas I Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej (2004) w klasyfikacji indywidualnej ucz. Aleksandra Karla zajęła I miejsce, a w klasyfikacji zespołowej zajęliśmy IV miejsce.

Opiekun - mgr Iwona Ciołek