SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA
ROK SZKOLNY 2013/2014

Lp.

Przedmiot

Tytuł programu

Autor

Nr MEN

Nr szkolny

Tytuł podręcznika
(autor)

Numer dopuszczenia podręcznika

1. 

Wychowanie przedszkolne

"Razem w przedszkolu" program wychowania przedszkolnego.

Jolanta Andrzejewska, Jolanta Wierucka

-

1/2012

-

-

2. 

Edukacja wczesnoszkolna

Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III "Razem w szkole" WSiP

Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went

-

2/2012

"Nasze Razem w szkole", Klasa 1 Pakiet Box 2012/13 WSiP

484/1/2012, 484/2/2012, 518/1/2012

3. 

Język polski

"Miedzy nami" program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej.

Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek;

-

3/2012

Między nami. Podręcznik do języka polskiego dla klasy 4 szkoły podstawowej
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

445/1/2012

4. 

Historia i społeczeństwo

Wehikuł czasu - program nauczania historii i społeczeństwa dla drugiego etapu edukacyjnego klasy IV-VI

Tomasz Małkowski

-

4/2012

Historia i społeczeństwo 4. Podręcznik dla klasy 4 szkoły podstawowej, seria "Wehikuł czasu", Tomasz Małkowski
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

428/1/2012

5. 

Matematyka

"Matematyka z plusem" Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego
(klasy IV - VI szkoły podstawowej)

M. Jucewicz,
M. Karpiński,
J. Lech;

-

5/2012

Matematyka 4,
Małgorzata Dobrowolska,
Marta Jucewicz,
Piotr Zarzycki 
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

340/1/2011

6. 

Przyroda

"Tajemnice przyrody" program nauczania przyrody w klasach 4-6 szkole podstawowej.

Jolanta Golonko

-

6/2012

Tajemnice przyrody. Podręcznik dla klasy 4
Maria Marko-Worłowska, Feliks Szlajfer, Joanna Stawarz
Wydawnictwo Nowa Era

399/1/2011

7. 

Zajęcia techniczne

Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasach 4-6 szkoły podstawowej

Lech Łabecki

-

7/2012

Jak to działa? Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Lech Łabecki, Marta Łabecka
Wydawnictwo Nowa Era

295/2010

8. 

Zajęcia komputerowe

Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej, kl. IV - VI. Edycja Windows XP, Windows Vista, Mac OS 10.5, Linux Ubuntu

Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka

-

8/2012

Informatyka Europejczyka. Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej, kl. IV.
Edycja: Windows XP, Linux Ubuntu, MS Office 2003
Danuta Kiałka, Katarzyna Kiałka, współautorzy: Justyna Klimczyk, Dominik Kozaczko, Jarosław Kutkowski
Grupa Wydawnicza "Helion"

149/05

9. 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego.

Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber,

-

9/2012

Podręcznik "Evolution 1" + zeszyt ćwiczeń
Nick Beare,
Wydawnictwo MacMillian

471/1/2012

10.

Plastyka

"Do dzieła!"Program nauczania plastyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Jadwiga Lukas,
Krystyna Onak

-

10
/2012

Do dzieła! Podręcznik do plastyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej
Jadwiga Lukas, Krystyna Onak
Wydawnictwo Nowa Era

326/2011

11. 

Muzyka

Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Monika Gromek, Grażyna Kilbach,

-

11
/2012

I gra muzyka. Podręcznik do muzyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej
Monika Gromek, Grażyna Kilbach
Wydawnictwo Nowa Era

569/2012

12. 

Religia

"Poznaję Boga i w niego wierzę"

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

AZ-2-01/10

12/
2012

"Zaproszeni przez Boga" katechizm dla klasy IV.
Zbigniew Marek
WAM Kraków

AZ-21-01/10-KR-2/12

13. 

Wychowanie przedszkolne

"Zanim będę uczniem" program wychowania przedszkolnego.

Elżbieta Tokarska,
Jolanta Kopała

-

1/2011

-

-

14. 

Język niemiecki

"Program nauczania języka niemieckiego dla klas IV - VI szkoły podstawowej z dodatkową nauką języka mniejszości narodowej"

I. Wochnik-Kukawska

DKOS - 510 - 1/06

4/2010

"Und so weiter" M. Kozubska,
E. Krawczyk, L. Zastąpiło

336/1/2012

15. 

Język niemiecki

"Unsere sprache"
Program nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej dla klas I - III szkoły podstawowej.

Bernadeta Sonsała

-

2/2010

"ABC Deutsch 1" (2 części) M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło;
Wyd. Szkolne PWN

415/1/2012

16. 

Wychowanie fizyczne

"Moje zdrowie, rodzina i ja" program nauczania wychowania fizycznego dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

E. Wodnicka

DKOS - 5002 - 13/05

3/2010

-

-

17. 

Wychowanie do życia w rodzinie

Program zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie - szkoła podstawowa

Marianna Kłyk

DKOS-5002-42/05

3/2009

Karty pracy

-

18. 

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej "Szkoła na miarę"

Barbara Bieleń, Teresa Janicka-Panek, Hanna Małkowska-Zegadło

-

2/2009

"Raz, dwa, trzy teraz my!"

122/1/2009

19. 

Edukacja wczesnoszkolna

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej "Szkoła na miarę"

Barbara Bieleń, Teresa Janicka-Panek, Hanna Małkowska-Zegadło

-

2/2009

"Nowe już w szkole"

56/2/2009

20. 

Zajęcia komputerowe

Program nauczania dla I etapu edukacji wczesnoszkolnej "Szkoła na miarę"

Barbara Bieleń, Teresa Janicka-Panek, Hanna Małkowska-Zegadło

-

2/2009

Zajęcia komputerowe.
Szkoła na miarę. Podręcznik z ćwiczeniami - klasa 3.
Autor: Michał Kęska.

228/2/2010

21. 

Język angielski

Program nauczania języka angielskiego dla klas I-III szkoły podstawowej. I etap edukacyjny

E.Lewandowska, B.Maciszewska,

DKW-4014-7/00

7106

Bugs World 1. 2, 3
Podręcznik i ćwiczenia dla szkoły podstawowej,
Carol Read, Ana Soberon

30/1/2009

22. 

Język angielski

Język angielski. Program nauczania dla szkoły podstawowej (klasy 4-6)

Teresa Siek-Piskozub

DKW-4014-13/00

7106

Nolasco R., Newbold D. - New English
Zone 1. 2. 3. Oxford University Press.

35/06

23. 

Język polski

"Słowa na start"

M. Derlukiewicz
A. Wojciechowska

DKOS-5002-62/04

7103

"Słowa na start" M. Derlukiewicz

43/05

24. 

Muzyka

"Klucz do muzyki. Program nauczania muzyki dla klas 4-6 szkoły podstawowej".

K. Jakóbczyk - Drążek, U. Smolińska, A. Sołtysik

DKOS-5002-92/03

7102/A

Klucz do muzyki. Klasy 4,5,6.
K. Jakóbczyk - Drążek, U. Smolińska, A. Sołtysik

141/06

25. 

Informatyka

 

"Informatyka Europejczyka. Program nauczania informatyki w szkole podstawowej"

D. Kiałka

DKOS - 5002 - 38/05

7098/A

Informatyka Europejczyka. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń dla szkoły podstawowej.
D. Kiałka, K. Kiałka

219/08

26. 

Religia

"Radość dzieci bożych"
(oddział przedszkolny)

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

AZ - 0 - 03/1

7097C

-

-

27. 

Religia

"Wezwani przez Boga"

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

AZ - 2 - 01/1

7097B

kl. IV "Zaproszeni przez Boga",
kl. V "Obdarowani przez Boga",
kl. VI "Przemienieni przez Boga"

647/2002
3569/2002/2003
437/2004

28. 

Religia

"Jesteśmy dziećmi Bożymi"

Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

AZ - 2 - 01/1,

7097A

kl. 1 "W domu Jezusa i rodzinie"
kl. 2"Bliscy sercu Jezusa"
kl. 3 "Jezusowa wspólnota serc",

437/2009
874/2010
875/2004

29. 

Przyroda

"Przyrodo witaj!" Program nauczania przyrody dla klas 4-6 szkoły podstawowej.

W. Kofta, E. Kłos, E. Laskowska, E. Gromek, A. Melson

DKOS - 5002 - 65/04

7096/A

"Przyrodo witaj! W domu i w okolicy"
W. Kofta, E. Kłos, E. Laskowska, E. Gromek, A. Melson

38/06

30. 

Matematyka

"Matematyka wokół nas" Program nauczania matematyki dla klas IV-VI szkoły podstawowej.

H. Lewicka, M. Kowalczyk, A. Drążek

DKOS -5002 - 02/08

7095/A

"Matematyka wokół nas" H. Lewicka

3/99

31. 

Wychowanie fizyczne

"Autorski program wychowania fizycznego dla klas IV-VI"

A. Romanowska

DKW - 4014 - 68/99

6967

-

-

32. 

Historia i społeczeństwo

Moja historia. Program nauczania historii w klasach IV-VI szkoły podstawowej.

Tomasz Maćkowski

DKOS-5002-7/04

6959

"Moja historia" kl. IV, M. Blaut, H. Chamczyk, I. Miklikowska,

428/02

>>powrót na górę strony<<