...""Powrót do strony głównej gazety""...
WRZESIEŃ 2006/NR 66

PA¬DZIERNIK 2006/NR 67

LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2006/NR 68-69

STYCZEŃ-LUTY 2007/NR 70-71

MARZEC-KWIECIEŃ 2007/NR 72-73

MAJ-CZERWIEC 2007/NR 74-75

No i niestety tyle numerów gazety udało się nam wydać. Z powodu wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych redagowanie pisma musi ulec zatrzymaniu. Może za czas jaki¶ uda się reaktywować redakcję, a wtedy...