>>Koniec<<

GARŚĆ WIEDZY O NAS

Szkoła Podstawowa im. Stanisława Mikołajczyka w Rączkach istnieje od 1946 roku. W 1996 roku obchodziła 50 – lecie swojego istnienia. Podczas tego uroczystego wydarzenia placówka otrzymała imię swojego Patrona oraz sztandar. W 2006 roku po raz 60 zabrzmiał w jej murach dzwonek. Od 67 lat placówka pełni swą edukacyjno-wychowawczą rolę. W tej chwili na zajęcia w klasach 1-6 i w dwóch oddziałach przedszkolnych uczęszcza 103 dzieci z: Rączek, Januszkowa, Załusek, Frąknowa, Mogiłowa, Michałek i kolonii Szkotowo, z dwóch gmin – Nidzicy i Kozłowa. Uczniowie już od pierwszej klasy obowiązkowo uczą się języka angielskiego, a także języka niemieckiego, jako języka mniejszości narodowej. Szkoła ze względu na swoją specyfikę oraz możliwości lokalowe pracuje w systemie dwuzmianowym. Kadra pedagogiczna to w chwili obecnej 14 nauczycieli. Wszyscy, z wyjatkiem jednego pedagoga posiadają wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Siedmioro z nich posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, jedna nauczycielka - stopień mianowanego, pięć - stopień kontraktowego.
Szkoła realizuje hasło otwartości i przyjaźni tak wobec wszystkich uczniów, jak i członków lokalnej społeczności, w której istnieje już 66 lat.

Nasza szkoła obecnie.

Szkoła na swoje potrzeby edukacyjno – wychowawcze posiada 4 izby lekcyjne, izbę do zajęć edukacji przedszkolnej, świetlicę, bibliotekę i pracownię komputerową - dobrze wyposażoną w komputery i stały dostęp do Internetu oraz pełno wymiarowe boiska do piłki nożnej, ręcznej i koszykówki.
W szkole prężnie działają:
Samorząd Uczniowski, organizujący imprezy, uroczystości i całe, pozalekcyjne życie szkoły.
Uczniowski Klub Sportowy PROMYK, którego sportowcy odnoszą liczne sukcesy na zawodach gminnych i powiatowych. Oprócz działalności treningowej organizowane są wyjazdy na basen,czy też lodowisko.
Szkolna Kasa Oszczędności, promująca wśród uczniów idee oszczędzania, szeroko propagująca wiedzę ekonomiczną, organizująca liczne loterie i kiermasze uatrakcyjniające imprezy i szkolne uroczystości.
Szkolne Koło PCK - od pierwszej pomocy przedmedycznej, po promocję zdrowia i aktywnego stylu życia.
Grupa wokalno-muzyczna BAJTKI, ubarwiająca swoim śpiewem imprezy i uroczystości szkolne.
Za swoją działalność organizacje te były wielokrotnie nagradzane i dotowane przez fundacje i stowarzyszenia, m. in.:

- gazeta NASZE ECHO, 3 razy otrzymała na swoją działalność dotację z Nidzickiego Funduszu Lokalnego;


- Ekozespoły, 3 – krotnie nagrodzone nagrodą główną w wojewódzkim konkursie organizowanym przez Olsztyńskie Centrum - Edukacji Ekologicznej, srebrną statuetką "Przyjaciel Ziemi" oraz, co należy zaznaczyć z dumą - wyróżnione III nagrodą w ogólnopolskim konkursie "Program Ekozespołów w mojej szkole";

- UKS Promyk – wielokrotnie piłkarze tego klubu zdobywali mistrzostwo szkół wiejskich w piłkarskiej gminnej lidze żaków LZS;

- Szkolny Klub Integracji Europejskiej, którego członkowie corocznie zajmowali wysokie lokaty w powiatowym konkursie Wiedzy o Unii Europejskiej;

- Klub Miłośników Historii i Kultury Warmii i Mazur i Koło Miłośników Roweru "KoMaR" otrzymały w latach 2005 i 2006 granty z Nidzickiego Funduszu Lokalnego w ramach progamów "Działaj Lokalnie 4 i 5".

W 2000 roku szkoła otrzymała grant z Fundacji im. St. Batorego za projekt „Szkoła po lekcjach”, a w 2001 - z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej na realizację przedsięwzięcia po hasłem „Lokalne Centrum Edukacji Kulturalnej LuCEK”. W realizacji tego projektu, którego nadrzędnym celem była edukacja kulturalna społeczności lokalnej uczestniczyły wszystkie działające w szkole organizacje i zespoły.
W roku 2004 wspólnie ze Szkołą Podstawową w Łynie placówka uczestniczyła w realizacji projektu edukacyjnego „SZPILKA, czyli Szkolny Program Integracji Lokalnej", pilotowanego przez MENiS. Dzięki wspólnym działaniom plastycznym, dziennikarskim i sportowym nawiązana została ściślejsza współpracy pomiędzy społecznościami obu szkół, uczestnikami zajęć w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wychowawczym dla Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy oraz redakcjami "Naszej Gazety Nidzickiej" i "Gazety Olsztyńskiej".

 
W roku szkolnym 2008/2009 w szkolne realizowane były aż cztery projekty edukacyjne - trzy z nich współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, a czwarty - z Nidzickiego Funduszu Lokalnego. W wymienionych przedsięwzięciach uczestniczyli wszyscy uczniowie naszej placówki, począwszy od przedszkolaków z oddziału zerowego po szóstoklasistów oraz 20-ro rodziców.

W roku 2010/2011 realizowany był kolejny projekt współfinansowany z funduszy europejskich - "Planuję, działam, zwyciężam". Realizowaliśmy go wspólnie ze szkołą w Łynie.

W latach szkolnych 2011/2012 i 2012/2013 realizowany był projekt systemowy współfinansowany również z Europejskiego Funduszu Społecznego - "Jestem zdolny, tylko mnie odkryj!". O nim w zakładce PROJEKTY na stronie głównej. Polecamy!
 
Strona główna
>>Początek<<